Bổ xung vitamin

Vitamin là một phân tử hữu cơ là một loại vi chất dinh dưỡng thiết yếu mà một sinh vật cần với số lượng nhỏ để duy trì hoạt động đúng đắn của quá trình trao đổi chất. Các chất dinh dưỡng thiết yếu không thể được tổng hợp trong cơ thể, cả hoặc không đủ số lượng, và do đó phải có được thông qua chế độ ăn uống.
Xem chi tiết -10%
Xem chi tiết -10%
Xem chi tiết -10%
Xem chi tiết -10%
Xem chi tiết -10%
Xem chi tiết -10%