Dạy bé yêu thiên nhiên khi chăm sóc cây trồng

Cây xanh đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn không gian sống trong lành. Dạy trẻ trồng cây không những góp phần bảo vệ môi trường sống mà còn giúp trẻ có thêm tình yêu thiên nhiên, biết trân trọng sự sống và có một tinh thần phát triển lành mạnh.

5 lợi ích khi trẻ tự trồng một cây xanh 

1. Khơi gợi tình yêu thiên nhiên 

2. Khiến trẻ cảm thấy có trách nhiệm

3. Trẻ sống có tình cảm hơn 

4. Trẻ cảm nhận được giá trị và ý nghĩa mỗi việc làm của mình 

5. Trẻ được vận động lành mạnh