Dạy con chủ động làm việc nhà

Dạy con làm việc nhà là một hành trình rất gian nan, nhất là với trẻ ở đô thị có điều kiện sống tốt và nhiều mối quan tâm khác. Tuy nhiên có thể thay đổi được, bắt đầu từ sự quyết tâm của cha mẹ.