Giúp đỡ mọi người đúng cách

Dạy con kỹ năng sống để trở thành người có trách nhiệm không thể làm trong vài ngày hay vài tuần, cha mẹ phải mất thời gian, nỗ lực và nhất quán dạy trẻ trong suốt quãng thời gian thơ ấu. Trang Lifehack chỉ ra 16 kỹ năng sống bạn nên giúp con học trước khi trở thành người lớn.

1. Nấu ăn

2. Giặt đồ

3. Quản lý tài chính

4. Giao tiếp

5. Đánh máy

6. Đặt và đạt mục tiêu

7. Giữ gìn sức khỏe thông qua tập luyện và ăn uống lành mạnh

8. Mặc quần áo đúng cách ....